image

1951. aastal loodud Rahvusvaheline Migratsiooniorganisatsioon (IOM) on juhtiv valitsustevaheline migratsioonialane organisatsioon, mis teeb tihedat koostööd nii valitsuste, valitsusvaheliste kui ka valitsusväliste partneritega. IOMil on 149 liikmesriiki, lisaks 12 riiki vaatleja staatuses ning kontorid enam kui 100 riigis. IOM on seisukohal, et korrapärane ja humaanne migratsioon on kasulik nii migrantidele kui ühiskonnale.

IOM on pühendunud inimliku ja organiseeritud migratsiooni edendamisele, järgides teenuste osutamisel ja nõustamisel valitsuste ja migrantide vajadusi. IOMi ülesandeks on migrantide liikumise organiseerimine, rahvusvahelise migratsioonialase koostöö edendamine, migratsiooniprobleemidele lahenduste leidmine ning kannatavatele migrantidele humanitaarabi võimaldamine.

IOMi põhiseaduses tunnistatakse seost migratsiooni ja majanduse, sotsiaalsete ja kultuuriliste arengute ning liikumisvabaduse vahel.

Juhtiva rahvusvahelise migratsiooniorganistasioonina on IOM eesmärk koos oma partneritega:

  • aidata riikidel toime tulla järjest suureneva migratsiooni haldamisega
  • edendada migratsiooniküsimustest arusaamist
  • julgustada sotsiaalset ja majanduslikku arengut läbi migratsiooni
  • tagada migrantide heaolu ja inimväärikus

IOMi eesmärk on toetada humaanset ja korrapärast migratsiooni.

Eesti on olnud IOMi vaatleja alates 1998. aastast. Liikmestaatus saadi 2004. aastal. Aastate jooksul on põhilised tegevusvaldkonnad olnud inimkaubandusvastane tegevus, integratsioon, ametnike teadlikuse tõstmine ja abi migrantidele.

IOM-i Eesti kontori põhilisteks tegevusvaldkondadeks on:

  • toetatud vabatahtlik tagasipöördumine ja reintegratsioon
  • kultuuriline orientatsioon varjupaigataotlejatele ja rahvusvahelise kaitse saajatele
  • tehniline koostöö ja ametnike teadlikuse tõstmine
  • ühiskonna teadlikkuse tõstmine

Avaldatud materjalid

Lisainformatsiooni projektide kohta saab paremal paiknevatest menüüdest.

Kui soovite saada informatsiooni IOMi kohta üldiselt ja tegevuste kohta maailmas, siis palun külastage meie rahvusvahelist kodulehekülge www.iom.int.